Scopul asociatiei

Scopul Asociatiei este de a realiza proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional,
destinate infiintarii, modernizarii si/sau deavoltarii , dupa caz, a sistemelor de utilitati publice,
pe baza strategiei de dezvoltare.