Despre noi

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa – Canal Constanta” a fost infiintata in anul 2009, in scopul reglementarii, infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional, destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.