Despre noi

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa – Canal Constanta” a fost infiintata in anul 2009, in scopul reglementarii, infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional, destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

 

Consiliul Director este organul de conducere al Asociatiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de Adunarea generală, pe o perioadă de 4 (patru) ani. Componenţa Consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaţilor, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.

Preşedintele Asociaţiei este şi preşedinte al Consiliului Director.

Consiliului director are urmatoarea componenta:

Preşedinte: Mitroi Florin– Primar al comunei Valu-lui-Traian;

Membru: Cojocaru Gheorghe–Primar al orasului Murfatlar;

Membru: Sonchereche Laurentiu Georgica – Primar al Municipiului Fetesti.